Johdon terveiset

Yhdistämällä Kyocera-ryhmän monipuoliset vahvuudet luomme uutta arvoa ja varmistamme asiakastyytyväisyyden.

Kyocera pyrkii ensisijaisesti noudattamaan "asiakas on tärkein" -periaatetta varmistaakseen, että tarjoamamme tuotteet ja palvelut johdonmukaisesti tukevat asiakkaiden tarpeita. Asiakastyytyväisyys edellyttää, että vastaamme nopeasti ympärillämme jatkuvasti tapahtuviin muutoksiin. Pyrimme myös luomaan uutta arvoa mobilisoimalla Kyocera-ryhmän teknisen osaamisen ja johdon resurssit käyttäen Kyoceran filosofiaa, solujohtamista (Amoeba Management System) ja uskoamme johtaa tavalla, joka perustuu "ihmisten yhteisymmärrykseen". Kun me kaikki yhdistämme voimamme ja osallistumme yrityksen johtamiseen, koemme tyytyväisyyttä ja tyydytystä työstämme ja laajennamme todellista potentiaaliamme, kasvamme ihmisinä.

Yritykset koostuvat ihmisistä. Teknologian, tuotteen tai palvelun laatu riippuu ihmisistä sen takana. Haluamme ryhmän jäsenten jatkuvasti tavoittelevan unelmiaan sekä työskentelevän innokkaasti ja johdonmukaisesti omien päämääriensä saavuttamiseksi. Tämän myötä työntekijämme toimittavat myös uutta arvoa asiakkaille.

Kyoceran filosofia

Kyoceran filosofia liittyy elämään ja johtamiseen. Sen keskeinen periaate on "Tee oikein ihmisenä". Tämän konseptin sisällytämme kaikkeen päätöksentekoon. Hallintofilosofia kuvastaa oikeudenmukaisuutta ja uupumatonta yrittämistä, ja se toimii kaiken toimintamme ohjenuorana.

Filosofian avainsanat

Solujohtaminen

(Amoeba Management System - keskittämätön hallinto)

Solujohtamiseen kuuluu organisaation hajauttaminen pieniin yksiköihin, jotka toimivat itsenäisinä, voittoa tuottavina keskuksina ja ovat suoraan yhteydessä omaan markkina-alaansa. Järjestelmä edistää hallintokeskeistä johtamista ja luo perustan Kyoceran ajattelutavalle "työntekijälähtöisestä johtamisesta".

Tietoa solujohtamisesta