THE NEW VALUE FRONTIER
  1. Koti
  2. Käyttöehdot

Käyttöehdot

Anchor Menu

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen kuin käytät tätä www-sivustoa. Pääsy sivustolle ja sivuston aineiston käyttö on mahdollista ainoastaan hyväksymällä ja noudattamalla täysin näitä käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, tulee sinun poistua välittömästi sivustolta sekä lopettaa sivustolta saamasi aineiston käyttö.

Tekijänoikeudet ja sisällön käyttö

Kaikki sisältö tällä Web-sivustolla sisältäen, mutta ei rajoittuen, tekstin, valokuvat, kuvat, videot ja ulkoasun (?sisältö?) on Kyoceran tekijänoikeudellisesti suojaama, ellei muuta ilmoiteta. Kyoceran tekijänoikeudet on suojattu tekijänoikeuslaeilla, kansainvälisillä sopimuksilla ja muilla laeilla. Ellei tällä Web-sivustolla tai lain mukaan ole selvästi sallittu, muu sisällön käyttö kuten kopiointi, jakelu, uudelleenlähettäminen, lähettäminen, poistaminen, muokkaus tai sovittaminen, on ehdottomasti kielletty.
Aineiston julkaisu tai kaupallinen käyttö on sallittu ainoastaan Kyoceran kirjallisella luvalla. Tätä sivustoa ei saa käyttää muiden sivustojen osana hyperlinkittämällä tai muullakaan tavoin. Tätä sivustoa ja sen sisältöä ei saa käyttää minkään tietokannan perustana, niitä ei saa tallentaa (kokonaan tai osittain) muihin tietokantoihin, joihin sinulla tai kolmannella osapuolella on pääsy eikä tätä sivustoa ja sen sisältöä sisältäviä tietokantoja saa levittää eteenpäin.

Muut ehdot

Muita täydentäviä ehtoja sovelletaan Kyoceran tällä sivustolla tekemissä liiketoimissa tai mainonnassa. Muissa yhteyksissä ja ilmoituksissa mainitut lisäehdot, jotka koskevat tätä Web-sivustoa ovat myös päteviä. Mitään tällä tiedotussivulla esitettyä ei ole tarkoitettu muuttamaan tai täydentämään Kyoceran kanssa solmittuja, voimassaolevia sopimuksia.
Vaikkakin nämä käyttöehdot on tarkoitettu yleisesti sovellettavaksi kaikkeen global.kyocera.com-sivuilla esitettyyn, tämä sivusto saattaa sisältää muita omistusoikeudellisia ilmoituksia ja käyttöehtoja, jotka tulee huomioida ja joita tulee noudattaa kussakin nimenomaisessa osiossa. Tietyt osiot tällä sivustolla on tarkoitettu maakohtaiseen käyttöön. Maakohtaisten sivustojen käyttöehdot saattavat vaihdella ja pääsy niille voi tapahtua kyseisen maan Kyocera-sivuston kautta. Kyocera voi peruuttaa tai muuttaa oikeuksia, jotka on eritelty tällä käyttöoikeussivulla milloin vain päivittämällä tätä sivua.

Muut immateriaalioikeudet

On huomioitava, että tällä sivustolla esitetyt tuotteet, prosessit tai teknologiat saattavat olla Kyoceran muiden immateriaalioikeuksien alaisia eikä niihin anneta tässä lisenssiä. Kyocera, Kyocera logo, Kyocera logomerkki sekä suurin osa muista tällä sivustolla mainituista brändeistä on Kyoceran ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden maailmanlaajuisia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muiden osapuolten tavaramerkit on merkitty mahdollisuuksien mukaan.

Kyocera logomerkki

USA:n valtionhallinnon käyttäjät

Käyttö, kopiointi tai julkistaminen Yhdysvaltojen valtionhallinnon toimesta on DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) ja FAR 52.227-19 määräyksissä tai missä tahansa muussa niitä seuraavissa määräyksissä esitettyjen rajoitusten alainen.

Vastuunvapauslauseke

TÄLLÄ SIVUSTOLLA ESITETYT TIEDOT OVAT TARKOITETTU SINULLE SELLAISENA KUIN NE OVAT, AINOASTAAN OMAAN KÄYTTÖÖN ILMAN TAKUUTA TAI VASTUUTA TIETOJEN OIKEELLISUUDESTA TAI TÄYDELLISYYDESTÄ TAI ILMAN MUUNLAISTAKAAN VASTUUTA SISÄLTÄEN KONKLUDENTTISEN TAKUUN KOSKIEN LAATUA, MYYNTIKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA AIOTTUUN KÄYTTÖÖN TAI SIITÄ, ETTEI TOISTEN OIKEUKSIA LOUKATA. KYOCERA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE AIHEUTUNEISTA VÄLITTÖMISTÄ, VÄLILLISISTÄ, SATTUMANVARAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI TURVAUTUMISESTA SIVUSTON KAUTTA SAATUIHIN TAI HYPERLINKITETTYIHIN TIETOIHIN TAI MATERIAALIIN SISÄLTÄEN, MUTTEI KUITENKAAN RAJOITTUEN, VAHINGOT VOITONMENETYKSISTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ, SIITÄ HUOLIMATTA, ETTÄ KYOCERA ON NIMENOIMAISESTI VAROITTANUT MAHDOLLISUUDESTA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN SYNTYMISEEN, LAIN SALLIMASSA LAAJIMMASSA LAAJUUDESSA. JOTKUT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI KONKLUDENTTISEN TAKUUN JA VASTUUN POISSULKEMISTA, JOTEN YLLÄMAINITTU RAJOITUS EI KOSKE NÄITÄ ALUEITA .

Sivustolla esitettävässä materiaalissa saattaa olla teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä, tietoja voidaan muuttaa, päivittää tai poistaa ilman ilmoitusta. Kyocera voi kehittää ja/tai muuttaa tässä materiaalissa mainittuja tuotteita ja/tai ohjelmia milloin tahansa. Kyocera ei takaa, että tämä sivusto toimii jatkuvasti tai virheettömästi tai että puutteet korjataan. Kyocera ei takaa, että tämä sivusto on yhteensopiva tietokoneesi kanssa tai että sivusto tai sen palvelin on puhdas viruksista, madoista tai troijalaisista. Kyocera ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tällaisten tuhoisien ohjelmien ominaisuuksista.

Lisäksi Kyocera ei vastaa muista sivustoista, joissa olet käynyt tämän sivuston kautta. Kyoceran sivuilla olevat linkit muihin sivustoihin ovat ainoastaan käyttäjän käyttömukavuuden edistämiseksi eikä niitä tai niiden sisältöä pidä mieltää Kyoceran mainostamina.

Tietojen lähettäminen Kyoceralle

Tietosuoja ?osiosta löydät yleisiä ohjeita. Kyocera ei halua vastaanottaa luottamuksellista tai omistamaasi tietoa tämän sivuston kautta, ellei siitä ole kirjallisesti sovittu Kyoceran kanssa. Kyoceran websivujen kautta saamia tietoja, lukuun ottamatta Tietosuoja-osiossa mainittuja yksityiseen suojan alaisia henkilökohtaisia tunnistetietoja, pidetään EI-LUOTTAMUKSELLISINA. LÄHETTÄMÄLLÄ KYOCERALLE MATERIAALIA TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA ILMAN LÄHETTÄMISTÄ KOSKEVAA KIRJALLISTA SOPIMUSTA KYOCERAN KANSSA LÄHETTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ KYOCERA VOI KÄYTTÄÄ TÄTÄ MATERIAALIA MIHIN TARKOITUKSEEN TAHANSA ILMAN VELVOITTEITA LÄHETTÄJÄÄ KOHTAAN.