THE NEW VALUE FRONTIER

Johdon viesti

Kyocera-konsernin eri vahvuuksien yhdistäminen lisäarvon luomiseksi

Puheenjohtaja ja edustava johtaja Goro Yamaguchi Toimitusjohtaja ja edustava johtaja Hideo Tanimoto

Kyoceran perustamisesta lähtien, vuodesta 1959, olemme kasvattaneet yritystämme perustajamme Dr. Kazuio Inamorin hallintoperusteiden mukaisesti: "Antamaan mahdollisuuksia kaikille työntekijöillemme materiaaliseen ja älylliseen kehitykseen sekä edistämään yhteiskunnan ja ihmiskunnan kehittymistä."
Muutokset sosiaalisissa ja taloudellisissa rakenteissa ovat nopeita suuressa mittakaavassa, ja tulevaisuuden arvioihin perustuen muutos tulee olemaan ennakoitua suurempi. Muutoksesta johtuen odotamme monia uusia kaupallisia mahdollisuuksia. Globaalina yrityksenä meillä on myös velvollisuus torjua monia yhteiskuntaan kohdistuvia ongelmia.
Kyocera-konsernissa uskomme, että yhteiskuntaan panostamisen, yritysarvomme jatkuvan parantamisen sekä hallintoperiaatteittemme ylläpitämisen vuoksi meidän on otettava vastaan uusia haasteita, emmekä saa antaa perinteisten ajattelutapojen rajoittaa meitä.
Vastaamme nopeasti muutoksiin ja pyrimme lisäämään Kyoceran yritysarvoa sekä saavuttamaan yhteiskunnan kestävän kehityksen tavoitteet , soveltamalla kaikkia teknologisia kykyjämme, hallinnollisia resurssejamme sekä auttamalla jokaista henkilökuntamme jäsentä saavuttamaan täyden potentiaalinsa.